ProSupport za končne uporabnike

ProSupport za končne uporabnike

Dell zagotavlja storitev podpore ProSupport za končne uporabnike za izbrane strežnike, sisteme za shranjevanje podatkov, namizne in prenosne računalnike.

Storitev vključuje:

  1. Neposreden telefonski dostop 24/7 (vključno s prazniki), do Dellovega globalnega strokovnega centra, ki pri odpravljanju težav s strojno in programsko opremo zagotavlja pomoč visoko usposobljenih analitikov.
  2. Obisk tehnika, pooblaščenega zunanjega izvajalca in dobavo nadomestnih delov na sedežu stranke (po potrebi in v skladu z dogovorjeno ravnjo storitve) za popravila in odpravo težav, ki so nastale zaradi napak v materialu ali izdelavi podprtega izdelka.
  3. Pomoč na daljavo pri odpravljanju številnih pogostejših težav, ko je le-ta na voljo in ob privolitvi stranke. Tehniki podjetja Dell se, preko varne internetne povezave, povežejo neposredno z uporabnikovim sistemom, kar pripomore k hitrejšemu in izboljšanemu postopku odpravljanja težave.
  4. Pomoč pri vprašanjih ali težavah, povezanih s splošno razširjenimi aplikacijami za končne uporabnike, kot so programska oprema Norton AntiVirus™, nabor aplikacij Microsoft® Office, rešitev Microsoft Small Business Server, računovodska programska oprema Intuit® QuickBooks® ter programska oprema Adobe® Photoshop® in Adobe Acrobat®.
  5. Nasvete ob začetku uporabe in pomoč pri nastavitvah enostavnih omrežij (vključno z brezžičnimi) ter pomoč pri določanju nastavitev (oddaljeno določanje nastavitev) pri splošnih opravilih in aplikacijah za mala podjetja.
  6. Dostop do informacij iz Dellovih globalnih nadzornih centrov, ki pomagajo upravljati kritične situacije v strankinem okolju, spremljajo vse poslovno kritične dobave do lokacije stranke ter zagotavljajo proaktivno koordinacijo in komunikacijo pri upravljanju kriznih situacij.
  7. Dostop do spletnih forumov za podporo, na voljo 24/7.