Plačilni pogoji

Zaradi negotovinskega poslovanja plačilo z gotovino ni mogoče!

Plačilo je možno samo z nakazilom (po predračunu) ali s plačilnimi karticami:

 

 

Cenik storitev

Oglejte si cenik naših storitev.

 

Splošni pogoji servisa

Določila splošnih pogojev poslovanja servisne službe se uporabljajo za vse pogodbe o nakupu opreme ali naročila servisnih storitev, sklenjenih med podjetjem PRO Servis d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju servis) in pogodbeno stranko, ki je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju naročnik). Določila pogojev poslovanja servisne službe so povezana z vzdrževanjem, s servisom in popravili vseh oblik tehničnega blaga, naprav, strojev in drugih predmetov (v nadaljevanju izdelek), za katere je bila sklenjena pogodba o prodaji, pogodba o opravljanju servisnih storitev ali naročila servisnih storitev. S podpisom prejemnice na servisu naročnik soglaša s splošnimi pogoji servisa:

 1. Naročnik je seznanjen s cenikom storitev in nadomestnega blaga, ki jih servis nudi. Cenik je objavljen na spletni strani in na vidnem mestu v sprejemni pisarni servisa, s katerim je naročnik seznanjen ob predaji izdelka na servis.
 2. Opravljene storitve in nadomestni ali zamenjani deli na izdelku se obračunajo po veljavnem ceniku.
 3. Servis brez nadomestila prevzame vse zamenjane nadomestne dele izdelka.
 4. Naročnik bo servisu plačal opravljeno storitev pred prevzemom izdelka, če ni drugače določeno s pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
 5. Servis bo o vseh naknadno ugotovljenih napakah naročnika obvestil pisno preko e-pošte. Naročnik bo obveščen o vrsti napake, o vrsti storitve (plačljiva ali neplačljiva storitev) ter o višini stroška za odpravo napake. Šele po prejemu pisnega soglasja s strani naročnika, s katerim bo naročnik pooblastil servis za popravilo vseh naknadno ugotovljenih napak na izdelku, bodo le-te odpravljene.
 6. Servis bo popravljen izdelek zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani naročnika. Servis bo naročnika trikrat, v časovnem razmiku enega meseca, pisno obvestil preko e-pošte, da je izdelek pripravljen za prevzem, in ga hkrati opozoril, da v kolikor popravljenega izdelka ne bo prevzel v roku treh mesecev od zadnjega pisnega obvestila, si servis pridržuje pravico, da izdelek postane njegova last. Z drugim opozorilom za prevzem popravljenega izdelka si servis pridržuje pravico zaračunati dnevno ležarino za izdelek, ki se obračuna po veljavnem ceniku.
 7. Servis ne odgovarja za izgubo dodatkov, kot so npr. SIM kartice, pomnilniške kartice, mediji itd.
 8. Servis ne odgovarja za izgubo podatkov na diskih in ostalih medijih.
 9. Naročnik uveljavlja garancijski zahtevek s potrjenim garancijskim listom.
 10. Popravilo, konfiguracija in namestitev programske opreme niso predmet garancijskih popravil in se naročniku obračunajo po veljavnem ceniku.
 11. Servis naročniku zagotavlja zaupnost podatkov.
 12. Diagnostika na opremi izven garancije je brezplačna samo v primeru, če se naročnik odloči za popravilo opreme.
 13. V primeru da je potrebno izdelek pred popravilom očistiti, se naročnika o tem obvesti takoj ob prejemu izdelka. V kolikor se potreba po čiščenju opazi, ko naročnik ni več prisoten v sprejemni pisarni servisa, se ga o tem nemudoma pisno obvesti preko e-pošte. Šele po prejemu pisnega soglasja, v katerem se bo naročnik strinjal s čiščenjem, bo le-to izvedeno in obračunano po veljavnem ceniku.
 14. V primeru naročnikovega uveljavljanja dodatno kupljenih zavarovanj servis ni dolžan pridobiti potrebne dokumentacije. Vso dokumentacijo medsebojno uredita zavarovanec in zavarovalnica.

S podpisom prejemnice naročnik potrjuje pravilnost kontaktnih podatkov (naslov, e-pošta in telefonska številka). Pisno soglasje naročnika velja kot potrdilo naročila, dobave, potnih stroškov, poštnine in opravljenega dela po delovnem nalogu.

 

Splošni pogoji nagradne igre ob 10-letnici PRO Servisa

1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik nagradne igre PRO Servis d.o.o.,

Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov: www.pro-servis.si

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so polno opravilno sposobne in so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel Splošne pogoje nagradne igre s tem, ko se je prijavil na nagradno igro. Vsak sodelujoči na nagradni igri se strinja, da so njegovi podatki uporabljani v komercialne namene.

 3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra poteka od 30. 5. do 31. 8. 2017 do 00.00 ure.

Glavne nagrade so:

 • 1x Apple iPad 32 GB
 • 1x Apple iPhone SE 16 GB 
 • Kyocera Ecosys tiskalnik

 4. Žrebanje in prevzem nagrad

Žrebanje bo potekalo dne 1. 9. 2017 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih organizatorja na Letališki 32, 1000 Ljubljana. Organizator se zavezuje, da bo nagrajenec o nagradi in njenem prevzemu obveščen najkasneje v 8 dneh po izvedenem žrebanju. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.pro-servis.si.

Nagrajenec je dolžen svojo nagrado prevzeti najkasneje v 3 dneh po tem, ko je bil obveščen o žrebanju in prevzemu nagrade. V kolikor tega v navedenem roku ne stori, ni upravičen do prejema nagrade. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik dovoli FMC Groupu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik dovoli FMC Groupu hranjenje posredovanih podatkov z namenom objave seznama nagrajencev in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi FMC Group, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi organizatorja, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati zahtevo po elektronski pošti na info@pro-servis.si, organizator pa mora ustrezno preprečiti uporabo teh osebnih podatkov. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencu ni treba plačati.

6. Več informacij in reševanje reklamacij

Za več informacij o nagradni igri ali v primeru reklamacij smo dosegljivi vsak delovni dan med 8 in 16 uro na telefonski številki 05920 9300.

Objavljeno, 30. 5. 2017