Plačilni pogoji

Zaradi negotovinskega poslovanja plačilo z gotovino ni mogoče!

Plačilo je možno samo z nakazilom (po predračunu) ali s plačilnimi karticami:

 

 

Splošni pogoji servisa

Določila splošnih pogojev poslovanja servisne službe se uporabljajo za vse pogodbe o nakupu opreme ali naročila servisnih storitev, sklenjenih med podjetjem PRO Servis d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju servis) in pogodbeno stranko, ki je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju naročnik). Določila pogojev poslovanja servisne službe so povezana z vzdrževanjem, s servisom in popravili vseh oblik tehničnega blaga, naprav, strojev in drugih predmetov (v nadaljevanju izdelek), za katere je bila sklenjena pogodba o prodaji, pogodba o opravljanju servisnih storitev ali naročila servisnih storitev. S podpisom prejemnice na servisu naročnik soglaša s splošnimi pogoji servisa:

 1. Naročnik je seznanjen s cenikom storitev in nadomestnega blaga, ki jih servis nudi. Cenik je objavljen na spletni strani in na vidnem mestu v sprejemni pisarni servisa, s katerim je naročnik seznanjen ob predaji izdelka na servis.
 2. Opravljene storitve in nadomestni ali zamenjani deli na izdelku se obračunajo po veljavnem ceniku.
 3. Servis brez nadomestila prevzame vse zamenjane nadomestne dele izdelka.
 4. Naročnik bo servisu plačal opravljeno storitev pred prevzemom izdelka, če ni drugače določeno s pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
 5. Servis bo o vseh naknadno ugotovljenih napakah naročnika obvestil pisno preko e-pošte. Naročnik bo obveščen o vrsti napake, o vrsti storitve (plačljiva ali neplačljiva storitev) ter o višini stroška za odpravo napake. Šele po prejemu pisnega soglasja s strani naročnika, s katerim bo naročnik pooblastil servis za popravilo vseh naknadno ugotovljenih napak na izdelku, bodo le-te odpravljene.
 6. Servis bo popravljen izdelek zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani naročnika. Servis bo naročnika trikrat, v časovnem razmiku enega meseca, pisno obvestil preko e-pošte, da je izdelek pripravljen za prevzem, in ga hkrati opozoril, da v kolikor popravljenega izdelka ne bo prevzel v roku treh mesecev od zadnjega pisnega obvestila, si servis pridržuje pravico, da izdelek postane njegova last. Z drugim opozorilom za prevzem popravljenega izdelka si servis pridržuje pravico zaračunati dnevno ležarino za izdelek, ki se obračuna po veljavnem ceniku.
 7. Servis ne odgovarja za izgubo dodatkov, kot so npr. SIM kartice, pomnilniške kartice, mediji itd.
 8. Servis ne odgovarja za izgubo podatkov na diskih in ostalih medijih.
 9. Naročnik uveljavlja garancijski zahtevek s potrjenim garancijskim listom.
 10. Popravilo, konfiguracija in namestitev programske opreme niso predmet garancijskih popravil in se naročniku obračunajo po veljavnem ceniku.
 11. Servis naročniku zagotavlja zaupnost podatkov.
 12. Diagnostika na opremi izven garancije je brezplačna samo v primeru, če se naročnik odloči za popravilo opreme.
 13. V primeru da je potrebno izdelek pred popravilom očistiti, se naročnika o tem obvesti takoj ob prejemu izdelka. V kolikor se potreba po čiščenju opazi, ko naročnik ni več prisoten v sprejemni pisarni servisa, se ga o tem nemudoma pisno obvesti preko e-pošte. Šele po prejemu pisnega soglasja, v katerem se bo naročnik strinjal s čiščenjem, bo le-to izvedeno in obračunano po veljavnem ceniku.
 14. V primeru naročnikovega uveljavljanja dodatno kupljenih zavarovanj servis ni dolžan pridobiti potrebne dokumentacije. Vso dokumentacijo medsebojno uredita zavarovanec in zavarovalnica.

S podpisom prejemnice naročnik potrjuje pravilnost kontaktnih podatkov (naslov, e-pošta in telefonska številka). Pisno soglasje naročnika velja kot potrdilo naročila, dobave, potnih stroškov, poštnine in opravljenega dela po delovnem nalogu.

 

Splošni pogoji akcije Black Friday + Cyber WEEK

1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik akcije Black Friday + Cyber WEEK je PRO Servis d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), spletni naslov: www.pro-servis.si

Splošni pogoji prodaje v podjetju Pro Servis d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne ponudbe podjetja Pro Servis d.o.o., pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestu Pro Servis.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

2. Dostopnost informacij

Pro Servis d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju Pro Servis d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 4. možen način plačila,
 5. časovno veljavnost ponudbe,
 6. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 7. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

 3. Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni ponudbi sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Pro Servis d.o.o. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja Pro Servis d.o.o.

 4. Načini plačila

Pro Servis d.o.o. omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun podjetja Pro Servis d.o.o.*
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)
*Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre plačilo naprej v proces obdelave.
Na prevzemnem mestu v podjetju Pro Servis d.o.o. je možno plačilo samo z bančno kartico. Plačilo z gotovino ter vrednotnicami ni mogoče.

 5. Izdaja računa

Pro Servis d.o.o. po opravljenem nakupu kupcu izda račun na prevzemnem mestu natisnjen račun ali pa ga pošlje v pdf formatu na e-naslov kupca.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

6. Več informacij in reševanje reklamacij

Za več informacij o ponudbi ali v primeru reklamacij smo dosegljivi vsak delovni dan med 8 in 16 uro na telefonski številki 05920 9300.

Objavljeno, 23. 11. 2018